Vzor Zmluvy o poskytnutí NF


Dátum: 16.02.2018

Obrázok k aktualite Vzor Zmluvy o poskytnutí NF
Na webovom sídle OP TP http://www.optp.vlada.gov.sk/ine-dokumenty/ bol zverejnený aktualizovaný Vzor Zmluvy o poskytnutí NFP platný od 16. 02.2018.

Vzor zmluvy o poskytnutí NFPod_16_02_2018

Skočiť na hlavné menu