Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.2


Dátum: 13.12.2018

Obrázok k aktualite Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.2
https://www.opvai.sk/dokumenty/metodicke_dokumenty_v-gescii_mhsr/ 
Skočiť na hlavné menu