Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.


Dátum: 21.09.2018

Obrázok k aktualite  Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie zverejnilo na webovom sídle operačného programu dokument Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.

Vzor zmluvy o partnerstve pre dopytovo-orientované projekty_verzia 1.1 - zverejnené dňa 20. 9. 2018
Príloha č. 1 Zmluvy o partnerstve - Prehľad hlavných a podporných aktivít a merateľných ukazovateľov projektu
 

Skočiť na hlavné menu