VZOR ZMLUVY O NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01


Dátum: 16.06.2022

Obrázok k aktualite VZOR ZMLUVY O NFP k výzve OPII-VA/DP/2021/10.1-01
MŠVVaŠ SR zverejnilo Vzor zmluvy o NFP k Výzve na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01.
 
Vzor zmluvy o NFP je účinný od 17.6.2022.
 
 
https://www.opvai.sk/vyzvy/m%C5%A1vva%C5%A1-sr/dopytovo-orientovane-projekty/opii-vadp2021101-01/ 

Skočiť na hlavné menu