Vzniknúť má kontaktné miesto na informovanie sa o európskej iniciatíve


Dátum: 02.02.2023

Obrázok k aktualite Vzniknúť má kontaktné miesto na informovanie sa o európskej iniciatíve
Na bezplatné poskytovanie informácií a pomoci skupinám organizátorov európskej iniciatívy občanov by sa mohlo zriadiť kontaktné miesto. Jeho úlohy by mal v plnom rozsahu plniť Úrad vlády SR. Vyplýva to z novely zákona o petičnom práve, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. S cieľom zapracovať do legislatívy európske nariadenia sa má upraviť aj zákon o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

"Európska iniciatíva občanov je nástrojom na podporu občianskej diskusie. Jej cieľom je uľahčiť účasť čo najväčšieho počtu občanov na demokratickom rozhodovacom procese Európskej únie," vysvetlil predkladateľ.

Cieľom zriadenia kontaktného miesta je, aby bola európska iniciatíva pre občanov prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná či už pre organizátorov iniciatívy, alebo pre jej podporovateľov, a zároveň využiť v plnej miere potenciál európskej iniciatívy občanov na podporu diskusie a priblíženie Európskej únie k jej občanom.

Navrhuje sa tiež vypustiť ustanovenia o posudzovaní elektronického systému zberu vyhlásení o podpore iniciatívy občanov. Ako zdôvodnil predkladateľ, nariadenie Európskej únie ustanovovalo povinnosť členských štátov posudzovať individuálne online systémy na zber vyhlásení o podpore európskej iniciatívy občanov do 31. decembra 2022.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu