Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností CHIRANA Medical, a.s.


Dátum: 18.02.2021

Obrázok k aktualite Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností CHIRANA Medical, a.s.
Názov: Vzdelávanie a rozvoj pracovných zručností CHIRANA Medical, a.s.
Krátky popis: Predmetom projektu je rozvoj sektorových zručností spoločnosti a to realizáciou interných školení vlastných zamestnancov firmy. Základným zámerom realizácie školení je etablovanie sa na nové zmenené podmienky na trhu. Prostredníctvom realizácie projektu chce spoločnosť efektívne reagovať na zmenené podmienky na trhu a prostredníctvom zvýšenia kvalifikácie pracovnej sily, prispieť ku kontinuálnemu rozvoju spoločnosti. Rozvoj teoretických a praktických zručností zamestnancov prispeje k ich profesionálnemu rastu, ako aj k rastu konkurencieschopnosti a celkovej stability firmy. Projekt je realizovaný dvoma hlavnými aktivitami, a to:

1) Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov, a
2) Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.
Prínosy realizácie projektu možno zosumarizovať nasledovne:
  • Zvýšenie sektorových zručností – odborností – interných zamestnancov,
  • Zníženie miery fluktuácie,
  • Rýchlejšie zaškolenie nových zamestnancov,
  • Zlepšenie kvality výrobného procesu prostredníctvo rozvoja sektorových zručností zamestnancov,
  • Kombinácia vyššie uvedených prínosov bude mať pozitívny dopad na zníženie „kazivosti“ výroby,
  • Potenciálne zvýšenie obratu našej spoločnosti.
 CHIRANA
Prijímateľ:  CHIRANA Medical, a.s., Nám. Dr. A. Schweitzera 194, P.O.Box 57, 916 01 Stará Turá
Celkové oprávnené náklady projektu:  195 656,77 Eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   166 308,25 Eur zdroj EU, 29 348,52 Eur zdroj zo ŠR
Vlastné zdroje:  0 Eur
Operačný program:  Ľudské zdroje
Doba realizácie projektu: 26.2.2020 – 31.10.2020
ITMS: 312031W503
CHIRANA 2
Skočiť na hlavné menu