VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV


Dátum: 01.03.2018

Obrázok k aktualite VÝZVY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZARADENIE DO DATABÁZY ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV
Výzva je východiskový metodický a odborný podklad zo strany poskytovateľa, na základe ktorého záujemcovia o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov vypracovávajú a predkladajú žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov. Úspešní uchádzači musia byť schopní realizovať odborné hodnotenie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku spôsobom, ktorý napĺňa kritériá transparentnosti, nestrannosti a odbornosti a musia rešpektovať pravidlá predchádzania konfliktu záujmov v zmysle § 46 zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Súvisiace dokumenty:
 
Platnosť od Názov Typ súboru   Platnosť do
01.03.2018 Výzva č. 1/2018 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII- časť Doprava - platnosť do 19.03.2018 RAR [0.5 MB] 19.03.2018
24.03.2017 Výzva č. 1/2017 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Informatizácia - platnosť do 20.04.2017
RAR [1.0 MB] Ukončená
20.04.2017
28.07.2016 Výzva č. 2/2016 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 15.08.2016
RAR [72 kB] Ukončená
15.08.2016
01.02.2016 Výzva č. 1/2016 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 12.02.2016
RAR [86 kB] Ukončená
12.02.2016
07.09.2015 Výzva č. 1/2015 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Informatizácia spoločnosti - platnosť do 30.9.2015
RAR [99 kB] Ukončená
30.9.2015
07.09.2015 Výzva č. 1/2015 na výber odborných hodnotiteľov projektov OPII
- časť Doprava - platnosť do 30.9.2015
RAR [86 kB] Ukončená
30.9.2015

Skočiť na hlavné menu