Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky


Dátum: 04.02.2019

Obrázok k aktualite Výzvy DSV – plánované predĺženie uzávierky
Výskumná agentúra pripravuje usmernenia z dôvodu predĺženia uzávierky výziev na podporu dlhodobého strategického výskumu v jednotlivých doménach inteligentnej špecializácie RIS3.
 
Dôvodom je vytvorenie dostatočného časového priestoru pre žiadateľov z hľadiska procesu doručovania posudkov od zahraničných expertov a vyhodnotenia, či zapracovania odporúčaní zahraničných expertov do žiadostí o NFP a ich následného predloženia do Výskumnej agentúry. Najvyššou prioritou je zabezpečenie transparentného a nediskriminačného prístupu pre všetkých žiadateľov v rámci týchto výziev.
 
Presný termín uzávierok výziev bude uvedený v samotných usmerneniach.
 
Odporúčame sledovať webové sídla www.opvai.skwww.vyskumnaagentura.sk, kde budú informácie a usmernenia zverejnené.
 
 
Skočiť na hlavné menu