Vyzvanie s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-04
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Výskum a inovácie (kód OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-04).

Skočiť na hlavné menu