Vyzvanie s kódom OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Výskum a inovácie vyhlásilo Vyzvanie na predloženie projektov technickej pomoci Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu pre operačný program Výskum a inovácie (kód OPVaI-MH/TP/2017/5.1.1/5.1.2-03).

Skočiť na hlavné menu