VYZVANIE NA PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI MŠVVAŠ SR AKO RO PRE OP VAI


  • Od: 28.02.2018
  • Kód výzvy: MŠVVaŠ SR Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie vyhlasuje vyzvanie na projekty technickej pomoci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaceho orgánu
  • Operačný program: Operačný program Výskum a inovácie


VYZVANIE NA PROJEKTY TECHNICKEJ POMOCI MŠVVAŠ SR AKO RO PRE OP VAI

prílohy

zmena č.1

Informácia č.1


Skočiť na hlavné menu