Vyzvanie na národný projekt - Zlepšenie podnikateľského prostredia na Slovensku
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 29. marca 2018 vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.1-1.2-2018-1:
Vyzvanie na národný projekt ZLEPŠOVANIE PODNIKATEĽSKÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKU A HODNOTENIE POLITÍK V KOMPETENCII MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA SR (PDF, 696 kB)
Prílohy k vyzvaniu (ZIP, 6 MB)
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vzor zmluvy o poskytnutí NFP z OP EVS (2,1 MB) zip
Vzor Rozhodnutia o schválení ŽoNFP z OP EVS (1,8 MB) zip
Tabuľka pre výpočet výdavkov podľa regiónov (109,1 kB) xlsx
Sulad projektu s VK HPUR (15,4 kB) docx

Skočiť na hlavné menu