Vyzvanie na národný projekt - Hodnotiace, testovacie a metodické centrum pre ľudské zdroje
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 31.05.2017 vyzvanie na národný projekt HODNOTIACE, TESTOVACIE A METODICKÉ CENTRUM PRE ĽUDSKÉ ZDROJE s kódom vyzvania (číslo): OPEVS-PO1-SC1.2-2017-8.

Bližšie informácie nájde TU.

Skočiť na hlavné menu