Výzva - Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A4-2017-04 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty

Aktivita 4 Zvyšovanie kvality produktov alebo ich pridanej hodnoty má za cieľ podporiť:

  • investície súvisiace s výstavbou/zriadením malých predajní na priamy predaj produktov akvakultúry vrátane vybavenia,
  • investície súvisiace s rozšírením,  rekonštrukciou a modernizáciou existujúcich malých predajní na priamy predaj produktov akvakultúry. Podporovanou investíciou je rozšírenie, rekonštrukcia alebo modernizácia existujúcej malej predajne, vrátane obstarania jej vybavenia.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 115 183,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu