Výzva - Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A3-2017-03 Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat

Aktivita 3 Zlepšenie zdravia a dobrých životných podmienok zvierat má za cieľ podporiť:

  • investície súvisiace s obstaraním strojov, prístrojov, zariadení, techniky a technológií na zlepšenie kvality chovov využívaných v akvakultúre,
  • investície súvisiace s ochranou chovov pred voľne žijúcimi rybožravými predátormi.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 115 183,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu