Výzva zameraná na zvýšenie vzdelanosti úrovne príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 14. decembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ

Vyhlásená - 14. decembra 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23.4.2018

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:


Skočiť na hlavné menu