Výzva zameraná na zvýšenie vzdelanosti úrovne príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania - OPLZ-PO5-2017-2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 14. decembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na poskytnutie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ s kódom OPLZ-PO5-2017-2

Vyhlásená - 14. decembra 2017
Uzavretie 1. hodnotiaceho kola – 23.4.2018

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Prílohy k výzve:


Skočiť na hlavné menu