Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom: OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

Vyhlásená - 19. novembra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 18. marca 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 1. júla 2019

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 805 kB)

 Prílohy k výzve:

Schéma štátnej pomoci k tejto výzve bola zverejnená dňa 13.8.2018.

Schéma štátnej pomoci (ZIP, 686 kB)


Skočiť na hlavné menu