Výzva - Recirkulačné systémy
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.3.1-A2-2017-01 Recirkulačné systémy 

V rámci Aktivity 2 Recirkulačné systémy  je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • investície súvisiace s výstavbou nových akvakultúrnych prevádzok na hospodársky chov rýb, využívajúcich recirkulačný systém,
  • investície súvisiace s výstavbou recirkulačných systémov v rámci existujúcej akvakultúrnej prevádzky.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 819 072,00 € (verejné zdroje).

Výzvy môžu byť uzavreté po vyčerpaní vyčlenených finančných prostriedkov alebo na základe rozhodnutia Riadiaceho orgánu podmieneného nedostatočným dopytom zo strany žiadateľov.

Všetky predmetné informácie, ako aj informáciu o uzavretí výzvy bude Pôdohospodárska platobná agentúra zverejňovať na svojom webovom sídle www.apa.sk.


Skočiť na hlavné menu