Výzva - Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A1-2017-01 Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky

V rámci Aktivity 1 Produktívne investície do akvakultúry - výstavba novej akvakultúrnej prevádzky  je možné žiadať finančné prostriedky na podporu:

  • investície súvisiace s výstavbou novej akvakultúrnej prevádzky,
  • investície súvisiace s vybudovaním rybníkov/rybochovných zariadení a výstavbou budov/objektov plniacich doplnkové funkcie (sklady, garáže, dielne, administratívne a sociálne priestory a pod.),
  • investície do výstavby objektov na odber, rozvod a vypúšťanie vody, inžinierskych sietí vrátane vnútroareálovej infraštruktúry, spevnených plôch a oplotenia,
  • do obstarania nových strojov, technologických zariadení okrem recirkulačných systémov, prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 2  303 640,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu