Výzva na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej aj „OP II“) vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu v rámci prioritnej osi:

 

  • PO11 – Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP

Účelom tejto výzvy je zostavenie zoznamu odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) s cieľom zabezpečiť kvalitný, objektívy a transparentný hodnotiaci proces ŽoNFP prostredníctvom nezávislých expertov, pôsobiacich v oblasti podpory rozvoja cestovného ruchu.

Dátum vyhlásenia výzvy: 29.10.2020

Dátum uzávierky výzvy: otvorená

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov pre hodnotenie ŽoNFP, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie uchádzača na pozíciu odborného hodnotiteľa žiadostí o nenávratný finančný príspevok, zameraných na podporu MSP v oblasti rozvoja cestovného ruchu

Príloha č. 2 Európsky formulár životopisu


Skočiť na hlavné menu