Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP - predĺženie výzvy
OPVaIblue

Ministerstvo hospodárstva SR ako Sprostredkovateľský orgán (ďalej aj „SO“) pre Operačný program Výskum a inovácie (ďalej aj „OP VaI“) predlžuje
Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP“) v rámci prioritnej osi PO1 – Podpora výskumu, vývoja a inovácií OP VaI, PO2 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji, PO3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP, PO4 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji za účelom zostavenia zoznamu odborných hodnotiteľov ŽoNFP v rámci OP VaI.
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 06.09.2016
Dátum uzávierky výzvy:  19.10.2016  

Bližšie informácie nájdete TU

Skočiť na hlavné menu