Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Predmet výzvy Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „MPRV SR“), ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP RH“), vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) financovaných z OP RH .

Podrobnosti::
Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH
 
Skočiť na hlavné menu