Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z OP RH – Marketingové opatrenia
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 - 2020, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok financovaných z Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 - 2020 pre Prioritu Únie 5, Konkrétny ciel 5.1 a Opatrenie 5.1.1

Prílohy (dokumenty na stiahnutie)


Skočiť na hlavné menu