Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadosti o nenávratný finančný príspevok predloženej v rámci výzvy na predkladanie Žiadostí o schválenie na zriaďovanie a prevádzku operačných skupín EIP zameraných na produktivitu a udržateľnosť poľnohospodárstva z P

Skočiť na hlavné menu