Výzva na výber interných odborných hodnotiteľov ŽoNFP, prioritná os 5 Technická pomoc, špecifický cieľ 5.1.1 a 5.1.2.
Ministerstvo hospodárstva SR  ako sprostredkovateľský orgán  pre OP VaI dnes zverejnilo Výzvu na výber interných odborných hodnotiteľov ŽoNFP, prioritná os 5 Technická pomoc, špecifický cieľ 5.1.1 a 5.1.2. Výzva je zverejnená na https://www.opvai.sk/sk/vyzvy/vyzvy-na-vyber-odbornych-hodnotitelov/1406_vyzva-na-vyber-odbornych-hodnotitelov_mhsr/
Skočiť na hlavné menu