Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvyšovanie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-74
Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO7-SC72-2021-74 (zip, 8.97 Mb, 40x)
Skočiť na hlavné menu