Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní, kód výzvy: IROP-PO2-SC223-2021-68
Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO2-SC223-2021-68 (zip, 10.13 Mb, 23x)
Skočiť na hlavné menu