Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl, kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2021-67
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO2-SC221-2021-67 (zip, 8.86 Mb, 68x)
Skočiť na hlavné menu