Výzva na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59
Výzva na predkladanie ŽoNFP s kódom IROP-PO1-SC122-2020-59 (zip, 8.52 Mb, 39x)
Skočiť na hlavné menu