Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie infraštruktúry cyklistickej dopravy v rámci Iniciatívy Catching-up Regions Prešovského kraja, kód výzvy: IROP-PO7-SC72-2021-82
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO7-SC72-2021-82 (zip, 8.6 Mb, 4x)
Skočiť na hlavné menu