Výzva na predkladanie ŽoNFP na zlepšenie dostupnosti k infraštruktúre TEN-T a cestám I. triedy s dôrazom na rozvoj multimodálneho dopravného systému pre územie Banskobystrického kraja, kód výzvy: IROP-PO1-SC11-2020-60.
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO1-SC11-2020-60 (zip, 8.7 Mb, 2x)
Skočiť na hlavné menu