Výzva na predkladanie ŽoNFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk, kód výzvy: IROP-PO7-SC73-2021-87
Výzva na predkladanie ŽoNFP IROP-PO7-SC73-2021-87 (zip, 8.77 Mb, 42x)
Skočiť na hlavné menu