Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci
Výzva na predkladanie žiadostí o zaradenie do zoznamu odborných technických hodnotiteľov na odborné hodnotenie technickej stránky žiadostí o poskytnutie pomoci

Príloha č.1_Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha_č.2 Štrukturovaný životopis žiadateľa

Príloha_č.3_Súhlas so spracovaním osobných údajov žiadateľa

Príloha_č.4_Čestné vyhlásenie

 

Dátum vyhlásenia výzvy:              30.11.2018

Dátum uzavretia výzvy:                 31.1.2019 o 16:00 hod.

 

Výzva je tematický zameraná na odborné hodnotenie technickej stránky žiadostí v oblasti :

  • Priemysel 4.0
  • Kybernetická bezpečnosť
  • Biotechnológie

 


Skočiť na hlavné menu