Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020
Dňa 15.02.2017 bola vyhlásená na webovej stránke programu ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 – 2020 http://huskroua-cbc.eu/ výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
 
Termín uzávierky prvého kola prijímania žiadostí je 15.11.2017. Viac informácií o predmetnej výzve nájdete na vyššie uvedenej webovej stránke.
 

Skočiť na hlavné menu