Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR
Výskumná agentúra ako sprostredkovateľský orgán Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyhlasuje  výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu dlhodobého strategického výskumu a vývoja v oblastiach špecializácie RIS3 SK z hľadiska dostupných vedeckých a výskumných kapacít SR s kódom OPVaI-VA/DP/2016/1.2.1-03.
 
Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 288 000 000 EUR
 
Dátum vyhlásenia výzvy: 31.05.2016
Dátum uzávierky výzvy:   otvorená

Viac informácií nájdete TU

 


Skočiť na hlavné menu