Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok „Modernizácia nemocníc poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť“ s kódom č. IROP-PO2-SC213-2022-91

Skočiť na hlavné menu