Výzva na predkladanie návrhov na akčné granty na podporu a ochranu hodnôt Únie


Dátum: 07.12.2023

Obrázok k aktualite Výzva na predkladanie návrhov na akčné granty na podporu a ochranu hodnôt Únie
Informujeme o najnovšej možnosti financovania na podporu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré chránia a presadzujú základné práva a hodnoty EÚ. Výzva na predkladanie návrhov na akčné granty na podporu a ochranu hodnôt Únie je otvorená do 7. marca 2024. V rámci výzvy je celkovo dostupných 74 500 000 eur a miera spolufinancovania je 90 %. Účelom výzvy je vybrať a podporiť určitý počet sprostredkovateľov v členských štátoch EÚ, ktorí budú budovať kapacity veľkého počtu organizácií občianskej spoločnosti, ktoré pôsobia na miestnej, regionálnej a/alebo vnútroštátnej úrovni a budú im poskytovať finančnú podporu (pomocou kaskádových grantov). Výzva má nasledovné priority:
  • Posilniť odolnosť a kapacitu organizácií občianskej spoločnosti chrániť a presadzovať hodnoty Únie vrátane demokracie a dodržiavania zásad právneho štátu.
  • Podporovať organizácie občianskej spoločnosti v úsilí o ochranu, presadzovanie a zvyšovanie povedomia o základných právach a demokratických hodnotách.
  • Podporovať dialóg, transparentnosť a dobrú správu vecí verejných, a to aj v prípadoch, keď sa priestor pre občiansku spoločnosť zmenšuje.
Dokumenty súvisiace s výzvami, usmernenia a ďalšie pokyny sú k dispozícii na stránke výzvy na portáli pre možnosti financovania a verejnej súťaže. Vo štvrtok 7. decembra 2023 o 14:00 SEČ sa uskutoční informačné stretnutie, na ktoré sa môžete pripojiť tu. Toto je druhá výzva Únie týkajúca sa hodnôt, ktorú financuje CERV. Prehľad činností, ktoré sa vykonávajú v rámci 16 projektov financovaných v rámci prvej výzvy v roku 2022, je k dispozícii tu.
 
Skočiť na hlavné menu