Výzva na odborných hodnotiteľov OPLZ-OH-PO6-2017-2
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnu os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít zameranú na vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu, realizáciu sanačných prác nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky (kód výzvy OPLZ-OH-PO6-2017-2).

 

Dátum vyhlásenia výzvy: 26. apríl 2017

Dátum uzavretia výzvy: 11. máj 2017

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov  (PDF, 616 kB)

Žiadosť o zaradenie  (DOCX, 69 kB)

Štruktúrovaný životopis (DOCX, 78 kB) 

Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 69 kB)

Čestné vyhlásenie (DOCX, 70 kB)

 

Bližšie informácie k výzve.


Skočiť na hlavné menu