Výzva - Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A2-2017-02 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok 

Pri Aktivite 2 Modernizácia existujúcich akvakultúrnych prevádzok  je podpora zameraná najmä na:

  • investície do rozšírenia, rekonštrukcie a modernizácie existujúcich akvakultúrnych prevádzok využívaných na hospodársky chov rýb,
  • investície súvisiace s obstaraním nových pracovných strojov, technologických zariadení (okrem recirkulačných systémov), prístrojov, počítačového vybavenia (vrátane softvéru) a  rybárskeho náradia, využívaných pre hospodársky chov rýb. Investícia, súvisiaca s obstaraním nového recirkulačného systému je podporovaná cez opatrenie 2.3.1 Produktívne investície do akvakultúry - Aktivita 2 Recirkulačné systémy,
  • investície súvisiace s modernizáciou existujúcich pracovných strojov, technologických zariadení, prístrojov a počítačového vybavenia (vrátane softvéru), využívaných pre hospodársky chov rýb. Pri modernizácii recirkulačných systémov nie je podmienkou, aby jej výsledkom bolo zvýšenie produkcie,
  • investície súvisiace s obstaraním dopravných prostriedkov využívaných na prepravu produktov akvakultúry alebo na uvádzanie týchto produktov na trh prijímateľom.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 2 303 640,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu