Výzva - Doplnkové činnosti
Pôdohospodárska platobná agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 vyhlásila dňa 31. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre opatrenie Produktívne investície do akvakultúry.

Výzva č. OPRH-AKVA-2.2.1-A6-2017-06 Doplnkové činnosti

Aktivita 6 Doplnkové činnosti má za cieľ podporiť:

  • investície súvisiace s výstavbou, rozšírením, rekonštrukciou a modernizáciou priestorov na území existujúcej akvakultúrnej prevádzky, určených pre doplnkové činnosti úzko spojené s produkčnou činnosťou v akvakultúre, a to za predpokladu, že doplnkové činnosti súvisia s hlavnou činnosťou subjektu akvakultúry, vrátane rozvoja rybárskej turistiky, osvety a vzdelávania,  alebo environmentálnych služieb v oblasti akvakultúry, s výnimkou ubytovacích a reštauračných zariadení.

Celková indikatívna alokácia finančných prostriedkov v rámci výzvy je 230 364,00 € (verejné zdroje).

Bližšie informácie nájdete TU.


Skočiť na hlavné menu