Výzva č. 13/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, dopytovo-orientované projekty zamerané na Služby v o
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlasuje

Výzvu č. 13/2022 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, prioritnej osi 7: Informačná spoločnosť, dopytovo-orientované projekty zamerané na Služby v oblasti IT správy a podpory pre výkon verejnej moci v rámci špecifického cieľa 7.2 Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike

Typ výzvy: otvorená

Dátum zverejnenia: 14.09.2022

Dátum uzavretia 1. kola: 30.09.2022


Skočiť na hlavné menu