VÝZVA č. 1 NA VÝBER ODBORNÝCH HODNOTITEĽOV
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Prioritnú os 3: Mobilizácia kreatívneho potenciálu v regiónoch vyhlasuje výzvu č. 1 na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok na centralizovanú podporu - Výzva na zakladanie kreatívnych centier a podporu dopytu po kreatívnej tvorbe (emerging  talents). Bližšie informácie nájdete v dokumentoch, ktoré sú k dispozícii TU
 
Skočiť na hlavné menu