Využívať elektronické služby štátu v celej EÚ pomôže občanom nová dopytová výzva


Dátum: 01.07.2021

Obrázok k aktualite Využívať elektronické služby štátu v celej EÚ pomôže občanom nová dopytová výzva
Zlepšujeme prístup občanov k službám štátu. Ministerstvo informatizácie vyhlásilo dopytovú výzvu z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra s názvom „Implementácia cezhraničných služieb - Jednotná digitálna brána“. Výzva je určená slovenským štátnym inštitúciám, ktoré poskytujú elektronické služby štátu, ale aj tým štátnym inštitúciám, ktoré prevádzkujú na to potrebnú IT infraštruktúru.  Cieľom je umožniť prístup k eGov službám jednotlivých krajín EÚ bez ohľadu na národnosť, sídlo alebo bydlisko občanov.

Umožniť prihlasovanie so slovenským elektronickým občianskym preukazom s čipom do portálov iných členských krajín a využívanie eGOV služieb v ktorejkoľvek krajine EÚ, ale aj naopak, má zabezpečiť projekt Jednotnej digitálne brány. V praxi môže ísť o rôzne rozhodnutia o uznávaní štúdia, o daňové portály členských krajín, úhradu elektronického mýta, a pod. Projekt Jednotnej digitálnej brány okrem toho rozšíri uplatňovanie antibyrokratického prístupu „jedenkrát a dosť“ z národnej na medzinárodnú úroveň komunikácie medzi štátnymi orgánmi. Prepojenie všetkých krajín Európskej únie sa predpokladá do decembra 2023.

„Naším cieľom je, aby slovenskí občania mohli plne využívať digitálne služby štátu nielen doma, ale aj v každej krajine Európskej únie. Služby Jednotnej digitálnej brány budú  užitočné pre tisíce Slovákov, ktorí študujú či žijú v inom štáte Únie. Pohodlne si vybavia  rôzne úradné rozhodnutia o štúdiu, životných situáciách či podnikaní a naopak, občanom EÚ umožníme využívať elektronické služby našej krajiny,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová.
Dopytová výzva je otvorená. Určená je štátnym inštitúciám poskytujúcim eGOV služby ako sú napr. ministerstvo vnútra, Sociálna poisťovňa,  ministerstvo školstva a ďalšie, ale aj správcom spoločných modulov, ktorí sú zodpovední za využívanú technológiu, a to ministerstvo vnútra či NASES.

Na výzvu je vyčlenených 10 miliónov eur a na jeden projekt je možné získať podporu od 100-tisíc do 2 miliónov eur.

Jednotlivé projekty môžu byť  zamerané na:

1. Prispôsobenie existujúcich elektronických služieb pre použitie občanmi inej krajinya zavádzanie nových služieb.
 
2. Prispôsobenie potrebnej IT technológie na zabezpečenie identifikácie a autentifikácie občanov EÚ.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plní úlohu národného koordinátora európskeho projektu Jednotnej digitálnej brány na základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1724 z 2. októbra 2018 o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie prístupu k informáciám, postupom a asistenčným službám riešenia problémov. Projekt Jednotnej digitálnej brány stavia na dosiahnutých výsledkoch v rámci uzla eIDAS. Uzol eIDAS už v súčasnosti umožňuje Slovákom využívať eGOV služby v Rakúsku, Dánsku, Poľsku, či v Českej republike.
 
Viac informácií o dopytovej výzve nájdete na stránke https://www.mirri.gov.sk/projekty/projekty-esif/operacny-program-integrovana-infrastruktura/prioritna-os-7-informacna-spolocnost/vyzvania-a-vyzvy/vyzva-c-opii-2021-7-12-dop-jednotna-digitalna-brana/
 

Skočiť na hlavné menu