Využívanie eurofondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené


Dátum: 03.09.2023

Obrázok k aktualite Využívanie eurofondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené

Čerpanie európskych štrukturálnych a investičných fondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené. Od 1. septembra je účinná vládna novela zákona o podpore regionálneho rozvoja. Vytvára možnosti na lepšiu reakciu na nepredvídateľné situácie, ako nárast cien hlavne stavebných materiálov či energií, a to zavedením poskytovania finančných prostriedkov na dofinancovanie projektov.

Zjednotia sa všetky pravidlá pri poskytovaní dotácií a eurofondov, vznikne tak jednotný strategický dokument aj pre najmenej rozvinuté okresy a integrované územné investície. Partneri budú môcť strategicky plánovať svoje investičné priority bez ohľadu na to, či budú financované z eurofondov alebo zo štátneho rozpočtu.

Novela zákona o podpore regionálneho rozvoja umožní ľahšie financovanie projektov z eurozdrojov a zo štátneho rozpočtu. Bude možné priame zazmluvnňovanie, pričom pre dofinancovanie už zazmluvnených projektov nebude potrebné nanovo vyhlasovať výzvy a predkladať žiadosti. Podľa Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI) prebehne iba jednoduché posúdenie administratívnych podmienok.

Menia sa zároveň zákony upravujúce poskytovanie príspevkov z prostriedkov Európskej únie. Z nových eurofondov bude možné priamo zazmluvniť projekty, ktoré sa nestihnú celé dokončiť včas zo starých eurofondov, teda do konca roka 2023. Má to zabrániť prepadnutiu významnej časti starých eurofondov a zachrániť projekty, od ktorých by inak prijímatelia museli odstúpiť.

Časť úprav zákona o podpore regionálneho rozvoja v súvislosti s novou stavebnou legislatívou v oblasti územného plánovania bude účinná od 1. apríla 2024.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu