Využitie eurofondov bude prepojené s podporou regionálneho rozvoja


Dátum: 14.04.2023

Obrázok k aktualite Využitie eurofondov bude prepojené s podporou regionálneho rozvoja
Čerpanie európskych štrukturálnych fondov a podpora regionálneho rozvoja budú prepojené. Umožní to nastaviť nedopytový mechanizmus implementácie integrovaných územných investícií v Integrovanom regionálnom operačnom programe (IROP). Zvýšiť sa ma aj miera v súčasnosti nízkej schopnosti strategického plánovania subjektov územnej samosprávy. Počíta s tým návrh novely zákona o podpore regionálneho rozvoja, ktorý v piatok schválila vláda, pričom účinnosť by mal nadobudnúť 15. júla tohto roka.

Zmeny v zákone majú zabezpečiť efektívnejšie využitie zdrojov z európskych fondov s prihliadnutím na územné potreby. Novela upravuje činnosti Rady partnerstva a Kooperačnej rady udržateľného mestského rozvoja, ktorých cieľom je implementácia mimo dopytového výberu projektov prostredníctvom integrovaných územných investícií vychádzajúcich z integrovaných územných stratégií. Zároveň reaguje na aktuálnu situáciu nárastu cien, najmä stavebných materiálov, zavedením možnosti poskytovania dodatočnej dotácie pri splnení podmienok.

Úprava tiež umožňuje navýšenie disponibilných finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu a predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o dotáciu, ak táto zmena nemá vplyv na zmenu podmienok poskytnutia dotácie. V záujme urýchlenia kontrolných procesov novela spresňuje spôsob výkonu finančnej kontroly poskytnutej dotácie ministerstvom.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu