Výstavba zberného dvora v obci Sokolce


Dátum: 10.09.2021

Obrázok k aktualite Výstavba zberného dvora v obci Sokolce
Sokolce_1
Názov: Výstavba zberného dvora v obci Sokolce
Krátky popis: Cieľom  projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov v obci Sokolce, prostredníctvom výstavby ZD a nákupu strojno-technologického vybavenia. V rámci projektu obec zakúpila kolesový traktor, čelný nakladač, traktorový náves, ramenový reťazový nosič kontajnerov, štiepkovač drevnej hmoty (nesený), nápravovú mobilnú váhu, a rôzne druhy veľkoobjemových kontajnerov a nádob na vybrané druhy odpadov. Realizáciou projektu obec zvýšila ročnú kapacitu pre triedenie KO o viac ako 109 t a vytvorila predpoklad pre vytriedenie KO v tom istom objeme (109,72 t/rok).
 
Prijímateľ:  Obec Sokolce
Celkové oprávnené náklady projektu:  364 793,36 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   346 553,69 EUR
Vlastné zdroje:   18 239,67 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 03/2020 - 03/2021 (13 mesiacov)
Sokolce_2
Skočiť na hlavné menu