Výstavba nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Košice-Šaca pokračuje podľa plánu


Dátum: 08.11.2020

Obrázok k aktualite Výstavba nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Košice-Šaca pokračuje podľa plánu

Nemocnica AGEL Košice-Šaca pokračuje vo výstavbe nového urgentného príjmu. Stavebné práce napredujú podľa schváleného harmonogramu, nakoľko ani druhá vlna pandémie koronavírusu nemala na ich priebeh doposiaľ negatívny vplyv. Nový urgentný príjem by mal byť hotový najneskôr v januári 2022. 

Výstavba nového urgentného príjmu v Nemocnici AGEL Košice-Šaca napreduje podľa pôvodného harmonogramu. „Aktuálne finišujú stavebné práce na zhotovení stropnej dosky a pokračuje realizácia výťahového centra. V najbližších dňoch budú nasledovať činnosti súvisiace s prepojením urgentného príjmu s jestvujúcimi budovami na úrovni suterénu a prízemia. V priebehu tohto mesiaca začneme s odbornými činnosťami na realizácii elektroinštalácie, kúrenia, rozvodov a vzduchotechniky,“ informoval manažér technicko-prevádzkového úseku Róbert Kateržábek.

Projekt vybudovania nového urgentného príjmu Nemocnice AGEL Košice-Šaca je spolufinancovaný z Integrovaného regionálneho operačného programu Európskeho fondu regionálneho rozvoja, a to v celkovej sume 8 122 034,50 EUR, pričom 10% z uvedenej čiastky uhradí nemocnica. Získané finančné prostriedky budú použité jednak na stavebné práce, ale taktiež na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia, novej zdravotníckej techniky či na investíciu do informačno-komunikačných technológií.


Skočiť na hlavné menu