Výstavba mosta cez Dunaj pre peších a cyklistov môže stáť päť miliónov eur


Dátum: 25.08.2020

Obrázok k aktualite Výstavba mosta cez Dunaj pre peších a cyklistov môže stáť päť miliónov eur
 Štátny podnik Vodohospodárska výstavba (VV) spoločne s maďarskou spoločnosťou NIF (Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő) Zrt. plánuje vybudovať most cez Dunaj pre peších a cyklistov medzi slovenskou obcou Dobrohošť a maďarskou obcou Dunakiliti. Odhadované náklady projektu dosahujú 4,96 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom majú byť využité finančné prostriedky Európskej únie cez program Interreg Slovenská republika - Maďarsko. Ako vyplýva z prebiehajúcej verejnej súťaže, realizácia zákazky by mala trvať 555 dní, teda približne jeden a pol roka.
Lehotu na predkladanie a otváranie ponúk predĺžili do 3. septembra, platiť musia minimálne dvanásť mesiacov. Súčasťou zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby, inžinierske činnosti vrátane zabezpečenia vydania právoplatného povolenia na realizáciu mosta v Maďarsku v súlade s platnou maďarskou legislatívou, autorského dozoru a ďalších súvisiacich koordinačných a iných činností. Popri realizácii stavebných prác a po odsúhlasení dokumentácie pre realizáciu stavby spoločnými obstarávateľmi bude potrebné aj vypracovanie dokumentácie skutočného realizovania stavby. Nasledovať bude kolaudácia mosta a jeho uvedenie do prevádzky.
Termín na odovzdanie dokumentácie pre realizáciu stavby je 120 dní od začatia prác (15. deň od účinnosti zmluvy s vybraným zhotoviteľom). Právoplatné rozhodnutie povoľujúceho orgánu v Maďarsku na dokumentáciu pre realizáciu stavby má byť do 180 dní a zabudovanie nosnej konštrukcie mosta, vrátane záťažovej skúšky, do 420 dní od začatia prác. V prípade tohto spoločného verejného obstarávania dvoch krajín platia vnútroštátne právne predpisy SR na základe zákona o verejnom obstarávaní.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu