Výstavba kompostárne v Štúrove sa dostala do realizačnej fázy


Dátum: 18.03.2023

Obrázok k aktualite Výstavba kompostárne v Štúrove sa dostala do realizačnej fázy
Výstavba kompostárne v Štúrove vstúpila po prípravných prácach do realizačnej fázy. Zhotoviteľ stavby prevzal v januári tohto roka stavenisko od oddelenia rozvoja mestského úradu a následne vyčistil pozemok. Vo februári boli realizované dodávky technologických zariadení na spracovanie odpadu, informovala radnica.

Výstavba kompostárne sa realizuje na parcele vo vlastníctve mesta na Tehliarskej ceste. Kompostáreň bude slúžiť na zhodnocovanie zeleného a kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Celkové oprávnené výdavky najväčšej mestskej investície za posledné obdobia predstavujú 3,3 milióna eur, z toho 3,1 milióna eur tvorí dotácia z Operačného programu Kvalita životného prostredia. Mestské zastupiteľstvo na svojom februárovom zasadnutí schválilo prijatie investičného úveru vo výške 250.000 eur od Environmentálneho fondu na krytie spolufinancovania výstavby kompostárne.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu